Finance Think на 8. Форум на граѓански организации за Западен Балкан

Finance Think учествува на 8. Форум на граѓански организации за Западен Балкан во организација на Европскиот економски и социјален комитет – EESC – European Economic and Social Committee.
📌 Форумот ги дискутира предизвиците во процесот на пристапување, пост-ковид економското закрепнување, регионалната економска интеграција, социјалниот дијалог и придонесот на граѓанските организации во овие процеси.

Дијагностиката на општинските пазари на труд пред локалните економски совети

Во соработка со канцеларијата на International Labour Organization изработивме дијагностика на пазарот на труд за девет општини во земјата. На денешната средба ги претставивме резултатите, кои се дел од акцијата за Зајакнување на социјалниот дијалог- РСМ. Презентацијата беше пред клучните чинители, вклучувајќи ги: локалните економски совети, претставници на Општините, Министерство за труд и социјална политика, центрите за вработување.

💰 Ги истражуваме потребите на жителите од населените места во Општина Крушево

💰 Креирањето на локалните буџети е во тек. Ги истражуваме потребите на жителите од населените места Бучин, Пресил, Св. Митрани и Норово за прашања во надлежност на Општината.
Теренското прибирање податоци е во склоп на проектот „Буџет за сите: Граѓански консултации за креирање буџет според локалните потреби“ во рамки на иницијативата #Weber2.0 од Институт за европска политика (ЕПИ)/European Policy Institute – EPI.