Започната нашата #регионална иницијатива WEBecon

Нова иницијатива во која се вклучени шест влијателни економски тинк-тенкови од Западен Балкан беше промовирана денеска. Мрежата ја инаугуриравме преку стратешка работилница чија галерија можеше да се види овде.

Кои се главните мотиви да се води #нерегистрирано претпријатие?

аклучоците од нашата студија која дава одговор на ова прашање, заедно со сет #препораки, денес ги претставивме пред работната група за справување со #сивата економија при Министерство за финансии/Ministria e Financave/Ministry of Finance.
Студијата за политиките ќе биде објавена наскоро.
Проектот е поддржан од GIZ North Macedonia.

Колкав е пазарниот апетит за #зелени и #социјални кредитни линии во земјава?

Денес одржавме почетен состанок за подготовка на Студија за испитување на просторот за структуирање на зелена и социјално-ориентирана програма на Развојна банка на Северна Македонија АД, со главниот партнер GFA Consulting Group GmbH, a со поддршка од AFD – Agence Française de Développement.