Finance Think учествуваше во дијалогот за Програмата за економски реформи 2023-25

Finance Think учествуваше во дијалогот за Програмата за економски реформи 2023-25, организиран од Delegation of the European Union, Skopje.

Правиме континуиран придонес кон консултативниот процес во земјава, низ објективна, базирана на докази и податоци, анализа на тековните економски трендови и економските политики.

Средба за следење на резултатите за родово-одговорно планирање на локално ниво

За резултатите од нашиот проект „Родово-одговорно планирање на локално ниво: Случајот со Прилеп и Крушево“, разговаравме со драгите колеги од Reactor Research in Action/ Реактор истражување во акција, кои го поддржаа во улога на донатор, во рамки на нивната акција „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ“.

Finance Think на Форум на граѓански организации во Берлин

Во Берлин се одржа дводневниот Форум за #граѓански организации и #тинк тенкови 2022 на кој учествуваше нашата Деспина Туманоска.
На форумот, претставници на граѓанскиот сектор имаа можност да ги споделат своите препораки за #Берлинскиот процес пред релевантни носители на политиките.