Наш придонес кон публикација од Институтот Аспен

📣 Нашиот бриф „Дигитализација и испорака на јавни услуги“ е придонес кон публикацијата „Дигитализација и демократизација во #ЗападенБалкан“ од Aspen Institute Germany.
Оваа публикација обезбедува преглед на препораките развиени на конференцијата во Подгорица во декември 2023.
Прочитајте повеќе📖: rb.gy/kcnztb