Економскиот форум беше завршен настан на проектот „Мои пари, моја одговорност“, кој имаше за цел да го подобри партиципативното буџетирање во општините. Погледни галерија

Recommended Posts