Нашата Благица Петрески учествува на Годишните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка кои годинава се одржуваат во Маракеш, Кралството Мароко, 9-15 октомври 2023.
Недела исполнета со #дебата, #истражувачка инспирација и нови погледи за глобалните и домашните економски #политики.

Recommended Posts