Finance Think е дел од еднонеделна програма за партиципативна демократија во Мексико, како членка на глобалниот хаб People Powered , заедно со уште 80 имплементатори и истражувачи од светот.
👉 Ги споделуваме нашите позитивни #практики од имплементацијата на паритиципативното #буџетирање во oпштините, a истовремено учиме нови механизми за вклученост на граѓаните, нови иновативни алатки, и се #вмрежуваме со слични на нас организации, вклучувајќи ги и пионерите во партиципативно буџетирање од Порто Алегре, Бразил.

Recommended Posts