Finance Think учествува на меѓународната конференција „Преговори во областа на политика на конкуренција и државна помош: Научени лекции и идни предизвици“, која хибридно се одржува во Подгорица, во организација на Црногорската паневропска унија.

Recommended Posts