Нашата Марија Башеска учествува на Регионалната конференција „Elephants in the Civic Space“, која се одржува во Подгорица, Црна Гора, 20-22 декември 2022, во рамки на иницијативата SMART Balkans.

Recommended Posts