Нашата Благица Петрески учествуваше на дискусијата на тема „Еден пазар за закрепнување по ковид-19: Вишеград-4 во поддршка за промовирање на заедничкиот регионален пазар на економиите од Западниот Балкан“ организирана од Crnogorska panevropska unija / Montenegrin Pan-European Union.

Recommended Posts