🗃 Нашата Despina Tuman ги презентираше наодите од проектот „#Буџет за сите: Граѓански консултации за креирање буџет според локалните потреби“ на деветтиот состанок на Националната работна група за реформа на јавната администрација, во организација на Институт за европска политика (ЕПИ)/European Policy Institute – EPI, кој ја поддржа оваа акција во рамки на проектот WeBER 2.0.

Recommended Posts