Економија, просперитет и стабилност се изгласани како најзначајни бенефити за Словенија од пристапувањето во ЕУ. 🌍💼📈
Можеме ли да учиме од нивното искуство и да ги забрзаме реформите? 🤔✨
За планот за раст, патот за пристапување на Западен Балкан кон ЕУ, социо-економската конвергенција ќе се дискутира на денешната конференција: “Civil Society High-Level Conference: Continuing the success story of EU enlargement – bringing benefits to the Western Balkans in advance of accession” 📢
Како членка на Европскиот економски и социјален комитет, извршната директорка Благица Петрески, е учесник на оваа конференција. 👩‍💼💬

Recommended Posts