Finance Think стана дел од Европскиот економски и социјален комитет, ЕЕСК (EESC – European Economic and Social Committee)
📣 Во четвртокот, ЕЕСК официјално ја започна својата иницијатива за вклучување на претставниците на #граѓанското општество од земјите кандидати за членство во ЕУ.
🎖 Finance Think e дел од 5️⃣ избрани претставници на граѓанското општество од Северна Македонија, покрај претставниците на работодавачите и работниците (синдикатите).
Како претставници на граѓанското општество од земјите-кандидати, ќе придонесеме во процесот на изготвување избрани #мислења на ЕЕСК и ќе учествуваме во релевантните #студиски групи, на состаноците на секциите и во избрани #пленарни сесии на ЕЕСК.

Recommended Posts