Finance Think учествуваше во дијалогот за Програмата за економски реформи 2023-25, организиран од Delegation of the European Union, Skopje.

Правиме континуиран придонес кон консултативниот процес во земјава, низ објективна, базирана на докази и податоци, анализа на тековните економски трендови и економските политики.

Recommended Posts