Благица Петрески, извршен директор на Finance Think ги образложи забелешките од нашиот ФТ Коментар бр. 30 на предлог Законот за буџетите (bit.ly/3ov58f1), односно потребата од допрецизирање и детализирање во делот на среднорочното буџетирање, фискалните правила и фискалниот совет. Расправата ја организираше Министерството за финансии.

Recommended Posts