🇲🇰 Форумот за граѓанско општество за Западен Балкан и Турција, се одржува од 11 до 13 јуни во Белград, Србија, поддржан од EU TACSO и DG NEAR.
Овој форум им овозможува на граѓанските организации да се вмрежуваат и да дискутираат за клучни прашања. Овогодинешниот фокус беше на обновениот интерес за проширувањето на ЕУ 🌍, со дискусии за Планот за раст на Западен Балкан 📈 и разни други теми.
Благица Петрески од Finance Think дискутираше за #Планот за раст, отсуството на консултации и потребата од правилно планирање и следење.

Recommended Posts