Во анализа на странските инвестиции и извозот од реномираниот светски магазин Global Finance Magazine, нашата Благица Петрески зборува на проекциите од Finance Think и резултатите од неодамнешната студија за извозно-ориентираните компании по ковид-19.

https://www.gfmag.com/magazine/february-2021/north-macedonia-fresh-fdi?fbclid=IwAR1RPqUziYF6RsuRtdeVSWkvqNOKy5ABdScQwr6eupqkPm4GvkdlUz5w1Dg

Recommended Posts