Со партнерството се обрзавме да ги зајакнеме акциит еи влијанието врз младинското претприемништво и вработивање на младите во кревки ситуации. Преку нашата заложба, целиме вработување на младите да биде високо на агендата на носителите на политиките.

Recommended Posts