МЕМОРАНДУМИ СО ДОМАШНИ ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТРИ

02 Декември 2014

Finance Think потпиша Меморандум за соработка со Институтот за општествени и хуманитички науки Скопје (ИОХНС).

Благица Петрески (ФТ) и Артан Садику и Катерина Колозова (ИОХНС) го потпишаа Меморандумот во просториите на ФТ.