МЕМОРАНДУМИ СО МЕЃУНАРОДНИ ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТРИ

02 Октомври 2014

Finance Think потпиша Меморандум за соработка со Фондацијата за развој на економската наука, од Белград, Србија.

07 Maј 2014

Finance Think потпиша Меморандум за соработка со Центарот за истражување на пазарот на труд, распределбата и општеството (ЦИТРАДИС), од Буенос Аирес, Аргентина. Меморандумот специфицира соработка во заедничките области на истражување.

Dr. Fernando Grossman, director of CITRADIS and Ms. Blagica Petreski, Chief Economist (CEO) of Finance Think sign the MoU

09 Maј 2014

Finance Think потпиша Меморандум за соработка со Bayes Group – истражувачки центар за истражувања базирани на Бајесови методи, од Ла Паз, Боливија. Мемрандумот специфицира соработка во заедничките области на истражување.

Dr. Rolando Gonzales, director of the Bayes Group and Ms. Blagica Petreski, Chief Economist (CEO) of Finance Think sign the MoU