Finance Think веќе алармираше и даде сугестии за дел од констатациите на Стејт Департментот за инвестициската клима во Северна Македонија во рамките на Студија бр. 33: Потенцијалот на извозноориентираните компании да придонесат за економско закрепнување по Ковид-19 во Северна Македонија, со што би се надминале ограничувањата и искористиле потенцијалите на извозноориентираните компании во земјата.

Recommended Posts