СОВЕТ ЗА ПОЛИТИКИ

Советот за политики на Finance Think е соствен од поранешни носители на економските и социјалните политики во Македонија, и од професионалци кои имаат или имале значително влијание врз носењето и спроведувањето на економските политики. Целта на Советот за политики е да овозможи канали и искуство за целите на застапувањето.

Советот ги има следните членови:

Проф. Зоран Шапуриќ

Различни високи позиции
* Членството е во мирување од 1 јуни 2017.

Маја Парнарџиева Змејкова

Директор на Фондот за здравствено осигурување (2009-2015)
Државен советник во Министерството за финансии (2000-2009)

Виктор Мизо

Директор на Дирекцијата за технолошко-индустриски развојни зони (2007-2017)