TOWN HALL СРЕДБИ / СРЕДБИ СО ГРАДОНАЧАЛНИЦИ

Овие средби се најчесто од локален карактер и се важна алатка во спроведување на нашите локални акции. Средбите со градоначалниците најчесто се однесуваат на координирање на работата во доменот на локалните политики и финансиската транспарентност. Таун-хол средбите вклучуваат поширока палета на локални чинители, како претставници на општинската администрација, локалната бизнис заедница, локалната НВО заедница, локалните медиуми итн.

Средба со градоначалници – галерија

11 март 2022, Скопје

Town Hall средба со жители на руралните населени места во општина Крушево

04 Септември 2021, с.Норово и Бучин

Општините и граѓаните заедно до подобар буџет на Општина Кавадарци

04 Септември 2020 Кавадарци

Town Hall средба: Ѓорче Петров 
 
12 Декември 2019, галерија
 
Town Hall средба: Старо Нагоричане 
 
25 Декември 2019, галерија
 
Town Hall средба: Прилеп 
 
18 Декември 2019, галерија

Town Hall средба: Крива Паланка

19 Декември 2019, галерија

Town Hall средба: Кавадарци 
 
20 Ноември 2019, галерија
 
Town Hall средба: Росоман
 
25 Ноември 2019, галерија

Ручек со градоначалници

20 Септември 2019, Скопје, галерија