Целта на проектот е вклучување на сите жители на општина Крушево во процесот на креирање на локалниот буџет.

Донатор: Проектот WEBER преку Институтот за Европски Политики, Скопје

Времетраење: април 2021 – јануари 2022

Recommended Posts