🗣Дебатен клуб на тема продуктивност и како да се поттикне истата, со бизнис секторот во Прилеп.
📊📇Во претстојниот период, задно ќе работиме на имплементација и мерење на мерки кои имаат потенцијал да ја поттикнат продуктивноста, со фокус на продуктивноста на жените.
Учествуваа 20 претставници од најзначајните компании од Прилеп, од домашните и странските инвеститори од различни сектори.
Поддршка добивме и од Градоначалникот на Општина Прилеп Борче Јовчески и Rotary Club Prilep

Recommended Posts