Целта на проектот е да се оценат наодите од пробната мерка “Направете го декларираниот работен однос привлечен за работодавачите и работниците”, да се вградат во македонскиот правен и економски контекст и да се предложат решенија што го поддржуваат преодот кон формалност.

Клиент: Меѓународна организација на трудот

Recommended Posts