Во претходниот период, две активности сврзани со тоа вклучија:
1️⃣. Објава на нашиот Бриф за политиките бр. 46 (bit.ly/3wfv8Q5) во специјализираното списание Зелена Берза, со цел да допре до што поширок опсег земјоделци;
2️⃣. Дисеминација на нашата брошура за зајакнување на земјоделките (bit.ly/38aNNmT) на настанот „Селанска буна“ организиран од нашите пријатели ЛАГ Агро Лидер во селото Славеј, Прилепско.
Сите активности се во склоп на проектот за оценка на ефектите од Ковид-19 врз ранливите групи работници, поддржан од Фондација Отворено општество – Македонија

Recommended Posts