📑 Продолжуваме со работилници за оптимизација на парафискалните давачки и воспоставување дијалог за креирање политики на локално ниво.
18 Општини се вклучени во процесот кон подигање на финансиската транспаретност со фокус на парафискалните давачки.

Recommended Posts