Децата кои растат во скромни околности, а кои подоцна постигнуваат натпросечни успеси – како професионалци во бизнисот, спортот, науката, уметноста, медицината, новинарството итн. – се нарекуваат #шампиони.

Доколку вие сте шампиoн или познавате шампион и имате желба да ја споделите инспиративната #приказна во видео кое ќе го подготвиме за да го мотивираме општеството да поддржи шампиони, пополнете го следниот формулар: shorturl.at/lJKUW

Recommended Posts