📖 Нашата неодамнешна #студија за јазовите во занимањата и во платите на Западниот Балкан придонесе кон дискусијата на регионалната конференција “Управување со #кусоците од работна сила во Западниот Балкан”, која се одржува во Будимпешта, Република Унгарија, 12 декември 2023, под покровителство на International Labour Organization.
🗣️ Нашата Blagica Beba Petreski говореше на панелот “Разглобување на кусоците од работна сила – академска перспектива”.
👥 На конференцијата, покрај академската перспектива, застапени се и перспективите на работодавачите и синдикатите од сите земји од Западниот Балкан.

Recommended Posts