Целта на проектот е да се оцени неусогласеноста помеѓу тековните практики на економиите од Западен Балкан и методологијата на статистиката на ЕУ за политики на пазарот на труд и да се понудат патокази на клучните засегнати страни за усогласување со практиките на ЕУ.

Донатор / Клиент: Регионален совет за соработка (RCC)

Партнери: Членови на WEBecon, предводени од основачкиот член CREDI

Recommended Posts