🙋‍♀️🙋 Преку креирано знаење и дијалог со релевантните институции, ги приоритизиравме политики за справување со повеќедимензионалната детска сиромаштија во трите сектори: социјална заштита, здравство и образование.
✍️Мерењето на индикаторите за деца е од клучно значење за следење на ефективноста на мерките и политиките и навремена корекција.
🔗 Сиромаштијата на децата е повеќедимензионален проблем и е потребен повеќе секторски пристап.
Иницијативата е во партнерство со UNICEF MK
Повеќе фотографии на линкот: https://shorturl.at/rxyHW

Recommended Posts