🎯 На 31 мај – 01 јуни 2023 година, Finance Think учествуваше на Форумот на граѓанското општество за Западен Балкан и Турција 2023 што се одржа во Подгорица, Црна Гора, организиран од EU TACSO.
Нашиот претставник Стефан Таневски учествуваше како #говорник во панелот за улогата на тинк-тенковите во креирањето #докази и на анализите базирани на #податоци во процесот на креирање #политики, презентирајќи мноштво примери од нашето богато портфолио.
Инаку, форумот ги презентираше наодите од Основната проценка во однос на насоките на генералниот директорат NEAR за ЕУ поддршка на граѓанското општество во регионот на проширување 2021–2027.

Recommended Posts