Оценка на финансиските импликации за државата во борбата против КОВИД-19

Целта на оваа анализа е проценка на финансиските импликации, односно трошењето на државните институции наменети за борбата против КОВИД-19.

 

Контрактор: ИРИ Републикански институт

Времетраење: Април – Јуни 2020