Јакнење на конкурентноста низ процесот на пристапување во ЕУ: Што не’ научи кризата од Ковид-19 во однос на структурните реформи?

Целта на овој проект е да ги зајакне реформите на конкурентноста и дијалогот за политикте во Северна Македонија како клучни за забрзување на пристапот во ЕУ.

Во рамки на оваа вкупна цел, предлогот цели и кон ставање на овие сознанија во контекст на тоа како пандемијата од Ковид-19 може да влијае врз забрзување на структурните реформи во три клучни сектори: образование/вештини, приватен сектор и јавни инвестиции. Неколку клучни институции од доменот на економските политики се таргет на овој предлог: канцеларија на вицепремиерот за економски прашања, Министерствата за финансии, за економија и за образование и наука.

Активностите на проектот се дизајнирани околу три кластери: 1) Продуцирање докази засновани на истражување на клучните празнини во реформите, слаби области на политики, исчезнати институционални врски, нивно втемелување во избраните поглавја за преговори со ЕУ, и ставање во контекст на ефектите од пандемијата; 2) Поттикнување дијалог на политиките со широк опсег на засегнати страни; и 3) Пожива јавна дебата за спојот „конкурентност – пристапување во ЕУ“ во време на пандемија од Ковид-19. Долгорочниот очекуван резултат/импакт на проектот е посилен долгорочен темел на конкурентноста како средство за пристапување во ЕУ со искористување на пандемијата од Ковид-19 во насока на забрзување на некои структурни поместувања.

Донатор: Владата на Република Северна Македонија

Времетраење: Август – Декември 2021

Нашите препораки во Извештај на Стејт департментот

Finance Think веќе алармираше и даде сугестии за дел од констатациите на Стејт Департментот за инвестициската клима во Северна Македонија во рамките на Студија бр. 33: Потенцијалот на извозноориентираните компании да придонесат за економско закрепнување по Ковид-19 во Северна Македонија, со што би се надминале ограничувањата и искористиле потенцијалите на извозноориентираните компании во земјата.

Ја продолжуваме соработката со општините

Општина Боговиње е една од 21 општина која ќе изработи регистар на #парафискални давачки и ќе ја подигне финансиската транспарентност.
Денес, потпишавме Меморандум за соработка во рамки на проектот „Мрежа FISCAST – Подобрување на дијалогот за поголема финансиска транспарентност на општините, со фокус на парафискалните давачки“, поддржан од Delegation of the European Union, Skopje.

Учество на работилница во рамките на проектот WeBER 2.0

Нашата Сандра Соколенко-Тодороска учествува на работилницита за грантисти во рамки на проектот ВеБЕР 2.0: Зајакнување на граѓанското општество од Западен Балкан за реформирана јавна администрација, која се одржува во периодот 7- 9 јули во Маврово во организација на Институт за европска политика (ЕПИ).