Средба за размена на искуства во Албанија

Нашата Благица Петрески учествуваше во размена на искуства помеѓу граѓанските организации од Црна Гора и Србија со тие од Албанија и Северна Македонија, насловена „Улогата на граѓанското општество во процесот на преговори за пристапување во ЕУ“, што се одржа во Тирана, Албанија, 30-31 март 2023, под покровителство на EU TACSO.

Работна средба со директорката на Управа за Јавни Приходи, Сања Лукаревска

На работната средба со директорката на Управа за Јавни Приходи – УЈП Сања Лукаревска, дискутиравме за:
🖇 синергијата помеѓу двете институции,
📑 потребата за анализи кои ќе придонесат кон поефективни мерки и политики, и
🔍справување со сивата економија преку акциски план

Работилници за повеќедимензионалната детска сиромаштија

🎯 Finance Think во партнерство со UNICEF MK спроведе серија од 3 работилници со претставници од клучните институции во сферата на #образованието, #социјалната заштита и #здравството, со цел детално да се проценат причините и ефектите околу повеќедимензионалната сиромаштија што ги засега и децата.
💡 На состаноците се разговараше како подобро да се следи сиромаштијата помеѓу #децата во Северна Македонија, како да се одреди заемно поврзаниот однос меѓу секторските приоритети и постојните политики, вклучително и да се препознаат празнините во сегашните политики и потенцијалните дополнителни мерки за поддршка на ранливите категории.