Регионална работилница во соработка со МОТ

Finance Think во соработка со Меѓународната организација на трудот ја спроведоа регионалната работилница “Размена на знаење за движењето на работната сила и сезонската работа: Адресирање на непријавена работа”. Работилницата е дел од регионалниот проект на ЕСАП 2, поддржан од ЕУ.

Finance Think на 9-тиот Форум на граѓанското општество во Западниот Балкан во Солун

Finance Think учествуваше на 9-тиот Форум на граѓанското општество во Западниот Балкан, кој на 19 и 20 октомври 2023 се одржа во Солун, Република Грција, во организација на EESC – European Economic and Social Committee.
🌎 Во фокусот на Форумот беа #вештините и Младинската гаранција, како и #зелената агенда, кои се составен дел на нашите истражувачки програми.
Форумот собра 120 учесници, вклучително и широк спектар претставници на граѓанското општество од ЕУ и Западен Балкан, како и претставници на институциите на ЕУ, меѓународните организации и владите од регионот.

Втор дебатен клуб за повеќедимензионалната детска сиромаштија

Денес го одржавме вториот дебатен клуб за идентификување преклопувања во политики, недостатоци, приоритети и заеднички цели сврзани со повеќедимензионалната детска сиромаштија.

На клубот учествуваа претставници од секторите социјална заштита, образование и здравство, и од Државен завод за статистика.

Клубот го спроведовме во склоп на партнерската акција со UNICEF MK.

Finance Think на Годишните средби на ММФ и Светската банка во Маракеш

Нашата Благица Петрески учествува на Годишните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка кои годинава се одржуваат во Маракеш, Кралството Мароко, 9-15 октомври 2023.
Недела исполнета со #дебата, #истражувачка инспирација и нови погледи за глобалните и домашните економски #политики.

Дијагностика на неформалната економија во Северна Македонија

Целта на акцијата е да се дијагностицира неформалната економија, да се прецени нејзината големина и големината/важноста на нејзините различни аспекти, потпирајќи се на податоците од даночната администрација. Со тоа, акцијата ќе создаде патоказ на дејствија и насока на ресурсите кои ќе дадат максимален резултат.

Донатор: Меѓународна организација на трудот

Времетраење: Септември – декември 2023