Државна помош и странски директни инвестиции во земјите од Западен Балкан: Поттикнување на транспарентноста и создавање простор за регионална координација на инвестициските политики

Општата цел на проектот е да се подобри транспарентноста и да се генерираат докази за државната помош поврзана со СДИ во контекст на регионалната интеграција на земјите од Западен Балкан.

Целокупната цел е поделена на следните специфични цели:

  1. Да се идентификуваат (мапираат) програмите за државна помош и клучните мерки и да се поврзат со мерливи индикатори за ефективност,
  2. Да обезбедат докази за државната помош доделена на странски компании во поглед на нејзината ефикасност и поддршка на регионалната интеграција,
  3. Да се зголеми јавната свест на регионално, национално и локално ниво преку влијание на јавниот дискурс за важноста на транспарентноста на државната помош и усогласувањето со барањата на ЕУ и како промотор на регионалната интеграција.

Донатор: Фондации Отворено општество – Западен Балкан

На тековни економски теми, Благица Петрески во Блумберг Адриа

На актуелни економски теми, нашата Извршна директорка, Благица Петрески дискутираше во емисијата „Зум ин“ на Bloomberg Adria MKD
⭕Во предлог буџетот за следната година се најавува фискална консолидација а од друга страна креираме буџет каде што има поголем раст на платите во однос на вкупниот раст на расходите, што е знак за неконзистентност во намерата на власите посочува Благица Петрески, извршна директорка на „Finance Think“ во интервју за „Блумберг Адрија“.
⭕Во поглед на капиталните расходи оваа година, тие се пореалистични во споредба со минатата година посочува Петрески.
👉 Целиот разговор на следниот линк:

Наша прегледна #студија на конференција од УНДП

📖 Finance Think ја претстави најновата прегледна #студија „Младите на пазарот на трудот“ на конференцијата “Низ призма на младите: Зголемување на младинскиот потенцијал на пазарот на трудот во градење на иднината што ја посакуваме“, организирана од UNDP MK.
📌 Состојбата со младите на пазарот на труд континуирано се подобрува, иако тие остануваат во понеповолна позиција во поглед на другите возрасни групи
📌 Иницијативи како #МладинскаГаранција, која ја спроведува Министерство за труд и социјална политика, се позитивен импулс за младинските исходи на пазарот на трудот
📌 Образованието и стекнувањето вештини се клучни во современото општество. Квалитетното образование и развивањето вештини во области како информациска технологија, иновации и претприемништво можат значително да ги зголемат можностите за успех и да придонесат за економскиот развој на земјата
Фотокредит: УНДП.