ЦИВИТАКС – ГРУПА ЗА ФИСКАЛНИ ПРАШАЊА ВО ГРАЃАНСКИОТ И АКАДЕМСКИОТ СЕКТОР И КАЈ ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА

Целта на Групата ЦИВИТАКС е да подига иницијативи, анализира и истражува и да ги застапува фискалните прашања, во најширока смисла на зборот, што ги засегаат граѓанските организации, академските институции и физичките лица, како и да го застапува правото на правна извесност во оваа област како човеково право.

Основачките членови на Групата се:

 1. Центар за економски анализи, Марјан Николов
 2. Finance Think – Институт за економски истражувања и политики, Благица Петрески
 3. Центар за даночна политика, Борче Смилевски
 4. Институт за општествени и хуманистички науки, Катерина Колозова
 5. Институт за демократија Социетас Цивилис, Марко Трошановски
 6. Фондација Отворено општество – Македонија, Зоран Цали
 7. Транспаренси Интернешнл – Македонија, Слаѓана Тасева
 8. Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, Уранија Пировска
 9. Институт за комуникациски студии, Мери Каранфиловска
 10. Евротинк – Институт за европски стратегии, Љупчо Петковски
 11. Центар за управување со промени, Неда Малеска Сачмароска
 12. Институт за европска политика, Симонида Кацарска
 13. Верица Хаџи-Василева Марковска
 14. Крсто Несторов

 

Меморандум за основање

Интернет страница на групата