Нашата работа ја предвидува секторската и професионалната побарувачка на работна сила во следната деценија, во рамките на публикацијата за променливите вештини во светот што се менува.

До публикацијата може да се пристапи тука:

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-02/changing_skills_for_a_changing_world_1.pdf

Recommended Posts