Меморандуми со локална самоуправа

Меморандум за Разбирање

со

Општина Крушево

 

Finance Think потпиша Меморандум за Разбирање со Општина Крушево (www.krusevo.gov.mk). Меморандумот ги наведува следните начини за соработка:

  • Партнерско и/или заедничко аплицирање за проекти што спаѓаат во заедничкиот домен на дејствување;
  • Партнерско и/или заедничко спроведување на проекти кои се иницирани од една од партнерските страни или се иницирани и/или поддржани од трета донаторска страна;
  • Соработка во креирање стратешки документи во делот на локалниот економски развој;
  • Соработка во облагородување на персоналот со вештини и знаења неопходни за активностите на локалниот економски развој;
  • Техничка соработка за дисеминирање информации до заинтересирани страни и целни групи;
  • Соработка за меѓусебна промоција на активностите кои спаѓаат во доменот на мисиите на двете страни;
  • Други форми на соработка кои го јакнат капацитетот, интегриртетот и имиџот на двете страни.

Меморандумот влезе во сила на 26 Октомври 2013 сњо иницијална важност од една година и автоматско обновување ако страните го оценат напредокот како задоволителен.

Blagica Petreski, our Chief Economist, signs the MoU with the Mayor of the Municipality of Krusevo, Mr. Gjorgi Damceski

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress