Студија за политиките 6: Големината и ефектите од иселувањето и дознаките во Западниот Балкан: Прогнозирање брз основа на Делфи процес

Автори: Марјан Петрески, Благица Петрески, Деспина Туманоска, Едлира Наразани, Фатуш Казази, Гаљина Огњанов, Ирена Јанковиќ, Арбен Мустафа, Тереза Кочовска