Целта на овој проект е да се произведе веродостојни проценки на одржливо ниво на Македонскиот државен и јавен долг.

Специфичноста на проектот вклучува ангажирање економист кој се стекнал со магистерски или докторски студии во Западна Европа или САД и кој е подготвен да помине шест месеци во Finance Think. Економистот ќе биде одговорен за следниве задачи:

  • Пресметка на одржливото ниво на македонскиот јавен долг;
  • Продуцирање студија за политиките, бриф за политиките и инфографик на темат;
  • Вклучување во други истражувања и активности за застапување на Институтот;
  • Вклучување во административни работи и организирање настани.

 

Донатор: Тинк-тенк фонд – Програмата за развој на млади професионалци

Времетраење: 6 месеци (2016-2017)

 

Бриф за политиките бр. 16 – Дали Македонските државен и јавен долг се одржливи?

Студија за политиките бр. 7 – Пресметка на одржливоста на Македонскиот државен долг

 

Recommended Posts