Графометрикс

ГРАФОМЕТРИКС е редовна публикација на Finance Think што содржи важни тековни информации за домашната, регионалната и светската економија претставени низ графички прикази.

Изданијата може да се симнат овде:

 

2018

Година 6, Број 1 (тематско издание)

 

2017

Година 5, Број 3

Година 5, Број 2

Година 5, Број 1

2016

Година 4, Број 3

Година 4, Број 2

Година 4, Број 1 (тематско издание)

2015

Година 3, Број 4

Година 3, Број 3

Година 3, Број 2 (тематско издание)

Година 3, Број 1

 

2014

Година 2, Број 5

Година 2, Број 4 (тематско издание)

Година 2, Број 3

Година 2, Број 2

Година 2, Број 1 (тематско издание)

2013

Година 1, Број 5

Година 1, Број 4

Година 1, Број 3

Година 1, Број 2

Година 1, Број 1

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress