Книги и прирачници

“Ти имаш право…” – Регулатива на правата на работниците

 

 

 

 

 

Мои пари, моја одговорност: Прирачник за учество во буџетскиот процес во општините во Македонија

Автор: Иван Вчков

 

 

 


Истражувачки алатки во економијата. Перспектива на тинк тенк

Автор: Марјан Петрески

 

 

 

 

Како да ја подобриме иднината? Анализа и предлози за избрани јавни политики во Македонија

Уредници: Благица Петрески и Деспина Туманоска

 

 

 

 

Родов и мајчински јаз во платите во Македонија: Прирачник за пресметки со примена во СТАТА

Иван Вчков и Марјан Петрески

*

*

Mиграцијата како социјална заштита: Анализа на македонски, албански и српски домаќинства што примаат дознаки

Марјан Петрески, Благица Петрески (Уредници)

*

*

Како се трошат народните пари? Анализи на трошоците и на придобивките од избрани јавни политики во Македонија

МКД верзијаАЛБ верзија

*

*

 

*

Внимавајте на јазот меѓу буџетските ставки и програмите од Националната стратегија за намалвање на сиромаштијата

MKД верзија – AЛБ верзија

*

*

*

Анализа на улогата на банкарскиот систем за економскиот раст: Случајот на Македонија

Благица Петрески

*

*

*

Загатката на Фелдштајн и Хориока во транзициски економии: со осврт на Македонија (АНГ)

Деспина Петреска

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress