Целта на проектот е да ја зголеми ефективноста и искористеноста на програмите за намалување на сиромаштијата, преку зголемување на транспарентноста на буџетските ставки поврзани со неа и информираноста на граѓаните за нив.

Краткорочни цели:

  • Идентификување и мапирање на слабите точки на поврзување помеѓу буџетските ставки и програмите за намалување на сиромаштијата;
  • Зголемување на информираноста и свесноста на граѓаните за програмите за намалување на сиромаштијата за кои тие може да се подобни;
  • Зголемување на информираноста на граѓанскиот и истражувачкиот сектор за ефективноста на реализацијата (буџетското трошење) на програмите за намалување на сиромаштијата.

 

Донатор: USAID и Фондација Отворено Општество Македонија

Времетраење: 2013-2014 (10 месеци)

 

***

 

Бриф за политиките: “Како да се зголеми ефективноста и искористеноста на програмите за намалување на сиромаштијата?”

Одговор од Министерството за труд и социјална политика

Мини-интервју за националната двојазична Алсат-М

Тематски Графометрикс

Статија за магазинот „Лице в Лице“

 

 

 

 

Прирачник: Внимавајте на јазот меѓу буџетските ставки и програмите од Националната стратегија за намалвање на сиромаштијата MKD верзија – АЛБ верзија

Тематска интернет страница: www.siromastija.mk

 

 

 

 

Recommended Posts