Целта на проектот е се изврши дијагностика на пазарот на трудот во девет општини во Северна Македонија.

Времетраење: ноември 2020 – јануари 2021

Клиент: Меѓународна организација на трудот