Локален развој или тековна потрошувачка: За која намена се трошат општинските пари?

 

Главна цел на проектот е да се зголеми транспарентноста и ефикасноста на употребата на буџетските средства на општините.

Краткорочни цели се:

  • Зголемување на информираноста на граѓаните за трошењето на буџетските средства во општинити;
  • Зголемување на информираноста и свесноста на граѓаните за ефикасноста на трошењето на буџетските средства во нивната општина во споредба со други општини;
  • Идентификување на целите за кои се трошат буџетските средства: развојни цели или тековна потрошувачка.

Истражувањето опфаќа 15 најголеми, според жители, општини во Македонија.

 

Донатор: Фондација Метаморфозис, во партнерство со МЦЕТ и Реактор, во рамки на ИПА Рамката за Граѓанско Општество.

Времетраење: 2014 (5 месеци)

 

Веб алатка  “Следи ги парите

Анализа – Работен материјал

Бриф за политиките бр. 8: Локален развој или тековна потрошувачка: За која намена се трошат општинските пари?

 

Поттикнување женска самоодржливост преку вградување традиционални вредности во алтернативни туристички атракции во Крушево

Главната цел на проектот е да ја подобри самоодржливоста на жените преку развивање алтернативни туристички атракции од нивните вештини за традиционално, домашно и еколошко производство: везови, плетеници, мармалади од диво овошје, кори и тарана, природен чај и слично.

Активностите на проектот се предвидуваат: обука на жените од Крушево за вештини за претприемништво, промоција и продажба на традиционални производи, проширување и зајакнување на мини-кластерот развиен во рамки на претходниот проект, развивање три алтернативни туристички атракции што вклучуваат традиционални вредности, и промотивна кампања што ги вклучува манифестацијата “Денови на алтернативни туристички атракции во Крушево” и Саемот “Домашно е, од Крушево е… “. Вака дизајниран, проектот нуди иновативен начин на комбинирање на социјалното претприемништво и одржливиот туризам, во индивидуален бизнис модел за женска самодоволност.

 

Донатор: Амбасада на САД во Скопје

Времетраење: 2015-2016 (10 месеци)

 

***

Повик за учество на жените Октомври 2015– Повик – Апликација

Работилница за дизајнирање алтернативни туристички атракции, Крушево, 25-26 декември 2015 – Галерија

Пилотирање на „Ботаничка тура“ и „Плантажа со аронија“, Крушево, 28 Мај 2016 – Галерија

Пилотирање на „Црквите од Крушево и Влашка куќа – религија, уметност, бои“ Крушево, 05 Јуни 2016 – Галерија

Брошура: “Крушево е поубаво пеш…”

Видео: “Крушево е поубаво пеш…”

Крушевска жена – Фан страница

Тура: Ботаничка прошетка, Kрушево, 30 јули 2016 – Галерија

Тура: Плантажа со аронија, Kрушево, 30 јули 2016 – Gallery

Саем на традиционални, домашни еколошки производи “Домашно е, од Крушево е…”, Kрушево, 31 јули 2016 – Gallery

Тура: “Црквите од Крушево и Влашка куќа: религија, уметност, бои”, Kрушево, 31 јули 2016 – Gallery