Бриф за политиките бр.43 (пример)

Брифовите за политиките се нередовни публикации на Finance Think. Тие се производ на целокупната работа на тинк-тенкот и може да произлезат од активностите како што се: проекти, кратки анализи, објавени статии, тркалезни маси и слично.

Покана за брифинг со новинари

По повод менѓународниот ден за искоренување на сиромаштијата, , 17 октомври, ќе ги споделиме нашите резултати за тоа како Ковид-19 влијае врз сиромаштијата. Заинтересираните новинари за онлајн брифингот може да се пријават на events@financethink.mk

Во интервју за „Слободен печат“ Благица Петрески дискутира за актуелни економски теми

Дискусијата се однеува на прашања за четвртиот пакет антикризни мерки, предвидениот буџетски ребаланс, поддршка на извозно-ориентираните компании, парафискалните давачки. Прочитај повеќе

Finance Think стана партнер на глобалната иницијатива „Пристојна работа за младите“

Со партнерството се обрзавме да ги зајакнеме акциит еи влијанието врз младинското претприемништво и вработивање на младите во кревки ситуации. Преку нашата заложба, целиме вработување на младите да биде високо на агендата на носителите на политиките.