Целта на проектот е да обезбеди анализа на парафискалните давачки за малите и средни претпријатија во Северна Македонија, преку прегледување на Каталогот на јавни услуги и спроведување анкета помеѓу МСП.

 

Нарачател: Министерство за економија

Времетраење: септември 2019 година – јануари 2020

 

Recommended Posts